Партньори

Община Комотини, в контекста на програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция – България 2014-2020“, участва като водещ бенефициент в изпълнението на проекта, озаглавен „Пресичане на пътищата на историята и културата“ и съкращение „CHIC“. Община Хасково от България и Общински регионален театър Комотини също участват в проекта като бенефициенти.