Εταίροι

Ο Δήμος Κομοτηνής, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “Crossing the paths of History and Culture” και διακριτικό τίτλο «CHIC». Στο έργο συμμετέχουν εκτός αυτού ο Δήμος Χασκόβου από τη Βουλγαρία και η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δημοτικού περιφερειακού Θέατρου Κομοτηνής.