Παραδοτέα

1. Π.Ε.2: Επικοινωνία & Διάχυση

Παραδοτέο 2.1.1 : Οδηγός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου

Παραδοτέο 2.1.2 Iστότοπος για την προώθηση του έργου και τη συμβολή στη βιωσιμότητά του

Παραδοτέο 2.1.3 : Yλικό προβολής και ενημέρωσης του έργου «CHIC»

Παραδοτέο 2.1.4 : Hλεκτρονικής καμπάνιας προώθησης του έργου και των δράσεων του.

Παραδοτέο 2.1.5: Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και του τελικού συνεδρίου του έργου.

2. Π.Ε.5: Δημιουργία κοινών εργαλείων

Παραδοτέο 5.1.1: Μελέτη Σήμανσης στην Περιοχή Παρέμβασης

Παραδοτέο 5.1.2: Δίκτυο πληροφοριακής σήμανσης για τους επισκέπτες της περιοχής του Δήμου Κομοτηνής αποτελούμενο από πενήντα πινακίδες σήμανσης.

3. Π.Ε.6: Σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό

Παραδοτέο 6.1.1 Δημιουργία πακέτων κατάρτισης για επαγγελματίες του τουρισμού σχετικά με την τοπική και διασυνοριακή πολιτιστική κληρονομιά.

Παραδοτέο 6.1.2: Υλοποίηση Κατάρτισης

Παραδοτέο 6.1.3: Τουριστικός Οδηγός για την προώθηση τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων με βάση τους μύθους, τις λαϊκές εκδηλώσεις και τη θεατρική παράδοση της περιοχής-στόχου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Παραδοτέο 6.1.4: Δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων.